Banner
سلام

سطح دسترسي: مهمان
خانه
ورود
ليست پروژه ها
تماس با ما

ليست پروژه ها بر حسب زبان
ليست پروژه ها بر حسب درس
- با کليک بر روي تيتر هر ستون ميتوانيد ليست را بر اساس آن ستون مرتب نماييد
- فايل اجرايي (exe) پروژه را ميتوانيد به رايگان دانلود نماييد. نکته آنکه در فايل اجرايي (exe)، سورس وجود ندارد.
- براي دريافت سورس پروژه ميبايست پروژه را به سبد خريد اضافه نموده، سپس دکمه ثبت سفارش، و در انتها مبلغ آن را پرداخت نماييد.
- نکته مهم: پس از ثبت سفارش و پرداخت مبلغ پروژه، بلافاصله ميتوانيد پروژه را (شامل سورس و اجرا) دانلود نماييد.
درس
زبان
ليست پروژه ها
کدعنوانزبانقيمت (تومان)جزيياتسبد خريددانلود فايل exe
66
برنامه ای با استفاده از کلاس (class) بنويسيد که با توجه به حقوق پايه و ميزان اضافه کار و کسورات بيمه و ماليات، حقوق کارمند را محاسبه کند؟
C & C++ cin cout
40000
مشاهدهخريددانلود exe
46
پيدا نمودن ريشه معادله غير خطي يک متغيره به روش تکرار ساده به زبان سي (تابع در سورس برنامه قرار دارد)
C & C++ cin cout
32000
مشاهدهخريددانلود exe
22
روند (گرد) نمودن عدد بطوري که بتوان رقم اعشار برای روند نمودن را مشخص نمود
C & C++ cin cout
32000
مشاهدهخريددانلود exe
17
تبديل يک عدد يک رقمي به نوشته آن (مثلا 5 را گرفته و Five چاپ نمايد)
C & C++ cin cout
2000
مشاهدهخريددانلود exe
16
يک رشته را از کاربر گرفته و بجاي space هاي آن عدد 1 را قرار دهد.
C & C++ cin cout
4000
مشاهدهخريددانلود exe
15
يک رشته را گرفته و تعداد the و t هاي موجود در رشته را چاپ ميکند
C & C++ cin cout
8000
مشاهدهخريددانلود exe
14
معکوس نمودن يک رشته
C & C++ cin cout
4000
مشاهدهخريددانلود exe
13
پيدا نمودن اعداد تکراري در آرايه
C & C++ cin cout
8000
مشاهدهخريددانلود exe
10
آژانس کرايه اتومبيل (با استفاده از آرايه، شي گرا، class) که اشخاص اتومبيل کرايه نمايند.
C & C++ cin cout
48000
مشاهدهخريددانلود exe
9
دفترچه تلفن با استفاده از آرايه (بدون استفاده از فايل)
C & C++ cin cout
48000
مشاهدهخريددانلود exe
7
ساعات ورود و خروج کارمندان را دريافت نموده و ميزان کارکرد کارمند را محاسبه نمايد. با استفاده از کلاس و به روش شي گرا
C & C++ cin cout
48000
مشاهدهخريددانلود exe
4
عمليات رشته ها در c (نام و نام خانوادگي را گرفته و جاي آنها را عوض کند)
C & C++ cin cout
8000
مشاهدهخريددانلود exe
3
عمليات آرايه شامل دريافت اطلاعات، سورت، merge يا ادغام دو آرايه
C & C++ cin cout
24000
مشاهدهخريددانلود exe
2
طراحي منوي ساده و محاسبه فاکتوريل، جذر، جمع، تفريق، ضرب و تقسيم
C & C++ cin cout
24000
مشاهدهخريددانلود exe
Tel : 021-66424792      021-66948435      021-66948436
website : http://www.homework.ir      email: info@homework.ir